http://www.wiki.99k.pl

JAD BAKTERYJNY

toksyna bakteryjna trująca substancja białkowa wydzielana przez bakterię do otoczenia (egzotoksyna) lub uwalniana po rozpadzie komórki bakteryjnej ( endotoksyna); większość bakterii wytwarza endotoksyny, a tylko niektóre z nich (laseczki tężca, zgorzeli gazowej, jadu kiełbasianego, gronkowce, pałeczki czerwonki, maczugowce błonicy) - egzotoksyny; ilość produkowanego j.b. decyduje o zjadliwości zarazka.


Patron hasła:
JAD BAKTERYJNY

Inne hasła na literę j lub tematycznie związane z hasłem
"JAD BAKTERYJNY"